1750 TL ve üzeri alışverişlerde kargo bedava!
0

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

www.lapomponnette.com internet sitesini kullanarak üye olan ve/veya alışveriş yapan her müşteri aşağıdaki sözleşmenin tüm maddelerini okumuş ve kabul etmiş sayılır.

MADDE 1-TARAFLAR VE KONU

İş bu sözleşme www.lapomponnette.com internet sitesinden (bundan sonra İNTERNET SİTESİ  olarak anılacaktır) ürün (bundan sonra ÜRÜN/ÜRÜNLER olarak anılacaktır) satın alacak kişi (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) ile satıcı firma GÜL TİLKİOĞLU (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak , ALICI tarafından elektronik ortamda doldurulan, ÜRÜN ile ilgili özelliklerin, satış fiyatının, teslimat şartlarının, satış bedelinin tahsilatı ile ilgili usül ve şartların ve satış tarihinin belirtildiği sipariş  formu ile 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri  Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu sözleşmede yer alan tüm konular ile ilgili bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Listelenen ve internet sitesinde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.  Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 2.1- SATICI BİLGİLERİ:

Ünvan: GÜL TİLKİOĞLU

Adres: Fenerbahçe mah. Yoğurtçubaşı sok. Kumsal konakları A Blok İç kapı no: 5 Kadıköy

Telefon: 0533 923 43 54

E-posta: hello@lapomponnette.com

MADDE 2.2- ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.lapomponnette.com alışveriş sitesine üye olan kişi. 
Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3- GENEL HÜKÜMLER

3.1. ALICI, İNTERNET SİTESİ'nde sözleşme konusu ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI'nın tam ticarı ünvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder. 

3.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 4- TESLİMAT VE İADE 

4.1. Sözleşme konusu olan ÜRÜN, ALICI'nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde SATICI'nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre uzayabilir. 

4.2. ÜRÜN, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.  Kargo firmasının ürünü ALICI'ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.4. ALICI, ÜRÜN'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN'de ezik, kırık, ambalajı yırtık, hasarlı, ayıplı vb durumlar gibi kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN'ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.  Teslim alınan ÜRÜN'ün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

4.5. ÜRÜN teslimatı sırasında SATICI'nın talebi halinde ALICI işbu Sözleşmenin bir basılı örneğini imzalamakla yükümlüdür; imzalamaması durumunda ÜRÜN teslimatı yapılmayabilir. İNTERNET SİTESİ'nden alışveriş sırasında ALICI tarafından onaylanan Sözleşme her durumda yeterli ve geçerlidir. 

4.6.  Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ALICI, ÜRÜN'ün bedelini tamamen ödemiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez ve/veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir.

4.7. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI'ya ait olacak şekilde SATICI'ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI'nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve herhülakarda saklıdır. Tereddüte mahal vermemek bakımından; Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir. 

4.8.  SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.  ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 15 iş günü içinde kendisine malı satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 15 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir.  ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI  hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ila 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI'nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI'yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9.  SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'YI bilgilendirmek ve açıkca onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

4.10.  SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya bildirir ve stokların bulunması halinde ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir veya 15 günlük süre içinde toplam ÜRÜN bedelini ALICI'ya iade eder.  Tüketici tarafından satın alınmış ürün ya da hizmetin SATICI'nın stoklarından olmaması ve eşit kalitede ve fiyatta muadil ürünün de bulunmaması halinde SATICI'nın ALICI'nın ödemiş olduğu bedeli iade etme hakkı saklıdır.

4.11.  ALICI, SATICI'ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI'nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI'nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

MADDE 5-CAYMA HAKKI

ALICI sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren (7) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.  Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya email ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürün ile ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde:

  1. a) Ürüne ait fatura aslının iadesi zorunludur
  2. b) 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneğinin ibrazı zorunludur
  3. c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksize ve hasarsız olarak teslim edilmesi zorunludur.

SATICI cayma bildirimini gösteren ÜRÜN ve belgelerin kendine ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade etmekle yükümlüdür.  Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan, kullanılmamış dahi olsa kozmetik vs bir ÜRÜN söz konusu olduğunda ALICI cayma hakkını kullanamaz. Kullanılmış, yıkanmış, ambalajı bozulmuş bir ÜRÜN söz konusu olduğunda ALICI cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 6-YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen parasal sınırlar dahilinde il veya ilçe Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemelerince yapılacaktır.

ALICI siparişin onaylanması durumunda işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

La Pomponnette

 

 

İnternet sitemizin işletimi sırasında çerez ve benzeri teknolojiler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Onayla
DO!